Nmif.no - Naturmiddelindustriforeningen

Åpent brev til Mattilsynet

I følge referat fra arbeidsmøte i EU skal EU/EØS landene komme med innspill til EU kommisjonen på vurderingen av helsepåstander i forhold til plantebasert materiale. Det er kjent at EU kommisjonen har uttrykt en preferanse for opsjon to som medfører at regelverket slik det foreligger må revurderes for å kunne inkorporere tradisjonell bruk. Bransjerådet ønsker med dette å gi sine innspill til Mattilsynet og håper at dette vil kunne gi verdifull input til Mattilsynets eget svar til EU kommisjonen.

Les mer

Nytt lovverk om helsepåstander på mat og kosttilskudd: – Gir større utrygghet for forbruker sier BRN

I EU pågår arbeidet med å sette et endelig punktum for et nytt regelverk for helsepåstander i markedsføring av næringsprodukter og kosttilskudd. Regelverket har vært et av EUs mest omdiskuterte gjennom flere år. Likevel ser det ut til at det blir fullt implementert i norsk lovverk i løpet av 2012.

Les mer

Nyttig informasjon

Bransjerådet produserer egne hefter der vi setter fokus på egenbehandling av lette plager og besvær. I samarbeid med søsterorganisasjoner i Europa produseres også andre hefter. Les mer og last ned!

Les mer

Vitaminer og Velferd

Vitaminer er viktige for forebygging av kronisk sykdom. Et optimalt kosthold med tilstrekkelige mengder vitaminer er avgjørende for å sikre velferden i en aldrende befolkning.

Les mer

Antioksidanter er bra

Antioksidanter ER viktige for en god helse. Mange store vitenskapelige undersøkelser har vist at inntak av kosttilskudd med antioksidanter over tid kan medvirke til å redusere risikoen for å utvikle kroniske sykdommer.

Les mer

Produktsøk

Søk efter produsent, produktnavn eller virkestoff: